Handbok - 04. Leverantörs- hantering

Leverantörshantering

Här hanteras det som har med leverantörer att göra. T ex titta, redigera, skapa nya, radera osv.

Grundläggande i alla listor i Electra är att markera och högerklicka på det man vill se mer om. Då visas en meny med olika val. Innehållet i den kan variera beroende på användarens behörighet, vilka licenser man har med mera.