Handbok - Kortkommandon

Kortkommandon i grid mm

Denna förteckning visar kortval för de listor som mycket av Electras information presenteras i.

Shift-F1 Alt-F1 Shift-Alt-F1 Shift-F2 F2 F3 F4 F5 F7 F8 F9 F10 F11 Shift-F12  F12 Ctrl-Enter Enter Ins Shift-Del Del
Kundhantering Visa fält i lista

Visa tabelldata

Redigera cell i lista Redigera kund Gå till sökfältet Uppdatera lista Överblick kund Skriv etikett Visa kontakter Visa kontakter Ny kund Radera kund
Artikelhantering Visa fält i lista Visa tabelldata Redigera cell i lista Redigera artikel Gå till sökfältet Uppdatera lista Överblick artikel Skriv etikett Redigera artikel Visa förs.info Ny artikel Radera artikel
Lev.hantering Visa fält i lista Visa tabelldata Redigera cell i lista Redigera lev Gå till sökfältet Överblick leverantör Skriv etikett Redigera leverantör Visa inköpsinfo Ny leverantör Radera leverantör
Personal Visa fält i lista

Visa tabelldesign

(Nivå 4)

Redigera aktuell post

(Nivå 6)

Redigera cell i lista Uppdatera lista Överblick säljare
 
Redigera kund Visa fältets namn

Visa tabelldesign

(Nivå 4)

Redigera aktuell post

(Nivå 6)

Spara ändringen Läs in kund igen
Redigera artikel Visa fältets namn

Visa tabelldesign

(Nivå 4)

Redigera aktuell post

(Nivå 6)

Spara ändringen Aktivera sök artikel Läs in artikel igen
Redigera leverantör Visa fältets namn

Visa tabelldesign

(Nivå 4)

Redigera aktuell post

(Nivå 6)

Spara ändringen Läs in leverantör igen
 
Kund och kontaktpersoner Visa fält i lista Visa tabelldata Uppdatera lista Radera kontakt
 
Orderhantering Visa fält i lista Visa tabelldata Redigera order Redigera order Gå till sökfältet Uppdatera lista Visa orderdata Skriv etikett Ny order
 Redigera order Visa fältets namn Visa tabelldata På art: Redigera artikel Gå till Lägg till artikel På art: Visa förs.inf
 
Inköpshantering Visa fält i lista Visa tabelldata Redigera inköp Redigera inköp Uppdatera lista Visa inköpsdata Nytt inköp
 Redigera inköp Visa fältets namn Visa tabelldata På art: Redigera artikel Gå till sök artikel På art: Visa förs.inf
 
Kundreskontra Visa fält i lista

Visa tabelldesign

(Nivå 4)

Redigera aktuell post

(Nivå 6)

Redigera cell i lista Gå till sökfältet
Lev.reskontra Visa fält i lista

Visa tabelldesign

(Nivå 4)

Redigera aktuell post

(Nivå 6)

Redigera cell i lista Gå till sökfältet
 Redigera lev.faktura Visa kontoplan
Ekonomihantering Visa fält i lista Redigera cell i lista Redigera verifikat Gå till sökfältet Uppdatera lista Visa verifikat Visa verifikat (Nytt verifikat) Radera konto
 Redigera verifikat

Visa tabelldesign

(Nivå 4)

Redigera aktuell post

(Nivå 6)

Visa kontoplan / 
res.enhet / räkna
fram rest.belopp

 

 2017-09-13