2016-02-28 23:36

2016-02-28

  • Allmänt
    • Går att välja typsnitt och storlek på skärmens listor. Görs under menyval Hjälp - Om - Verktyg - Utseende i någon av rutinerna. Är lokal inställning för användaren.
  • Webbkoppling
    • Utökat stöd för kopiering av information till extern databas vid redigering i Electra. Framtagen för webbshop, som då har möjlighet att visa inte bara artiklar utan även kundens konto med inte bara kundinformation utan kontakter, historik, order, prisavtal osv.
      Kontakta supporten för mer information.

» Återgår