2015-10-22 10:01

3.6.1098, 2015-06-30

 • Artikelhantering
  • Artikelkonfigurering. Ny modul för att ange flera alternativ på en artikel som kan konfigureras på olika sätt. Allt från en brevlåda som kan målad i olika färger till en digital enhet som kan ha olika konfigurationer. Dvs en hårdvara som kan fås i olika utföranden. Man väljer konfiguration när artikeln registreas i order.
  • Strukturartikel. Lagt in funktion för att bygga och redigera recept.
 • Order
  • Efter utskrift order till pdf och epost sker utskirft på papper. Inställning finns för hur många ex som önskas.
  • Strukturrecept kan redigeras från order.
 • Säljare/Personal
  • Lagt in stöd för att lägga till och radera säljare/personal.
  • Ny flik för loginuppgifter. Ska ersätta gamla metoden från dos. I loginformuläret kan man välja vilken metod som önskas.
  • Det går att dölja säljare/personal från listan. Bra för de som inte längre finns kvar men man vill ha info för historik.
 • Ekonomi
  • Momsrapport. Kompletterat med 39 Förs tjänster till EU-land. Lägg till konto i inställnigar för att aktivera.

» Återgår