2015-10-22 09:29

3.5.1079, 2015-06-01

  • Allmänt
    • Anpassat för övergång till databasen MS Sql
  • Order
    • Valutaförsäljning införd. (Tilläggsmodul)

» Återgår