2015-05-20 13:07

3.4.1061, 2015-05-20

 • Allmänt
  • Förbättrat vid export av listor till Excel. När bindestreck fanns med i fält med siffror så kunde exporten räkna ut resultatet istället för att visa värde.
 • Artikelhantering
  • Prisjustering. Nya kolumner för Påslag, TB kr, TB %. Förenklad uppdatering av priser mm.
  • Vid skapa ny artikel men en annan som mall, kan man ange ytterligare fält som ska tömmas och inte tas med från mallartikeln. Dessa fält registreras via menyn - Verktyg - Typer - Flik Artiklek - Flik Ny artikel, töm fält. Kontakta gärna supporten för hjälp med detta.
 • Order
  • Ny inställning som fyller på order med leveransklara vid inleverans även fast plocklista är utskriven.
  • PDF-faktura via epost. Fakturan skrivs även ut på papper (egen kopia). Kan stängas av under inställningar.
  • Shift-klick på drop-down i kundens kontakt visar en lista som passar bättre om man har många (>15) kontakter.
  • Val av konto i order går att skriva manuellt nu och är inte längre begränsad till konton som börjar med 30xx. Börja skriv kontonr och tryck F8 för en lista på konton i angiven serie.
  • Ny flik Ränta, där ränteorder skapade i kundreskontran visas.
 • Inköp
  • Går att göra inköp och inleverans även på artiklar som har spärrkod 3 (utgått).
 • Rapporter
  • I rapporter (från Menyn) finns stöd för att lägga in rapporter via Crystal Reports.
 • Kundreskontra
  • Förbättringar när inbetalning läses in via betalfil. (BGMAX)
  • Skapa ränteorder (flik Ränta). Går även att avmarkera betalda fakturor som inte ska räntedebiteras från flik Ränta. Utskrift sker från orderrutinen.
  • Det går att ändra fakturans förfallodag i listan. Högerklick på fältet förfallodatum på öbnskad faktura.
 • Leverantärsreskontra
  • Det går att ändra fakturans förfallodag i listan. Högerklick på fältet förfallodatum på öbnskad faktura.
 • Ekonomi
  • Går att göra urval på från - till period och konto. (Var innan enstaka period eller konto)
  • Utökat information som visas i listans början om aktuellt urval på verifikat, period osv.
 • Journal
  • Går att skriva ut journaler från menyn. Menyval Gå till - Journaler.
 • Databasverktyg
  • Funktion för att öka kundens adress till 50 tecken. Kontakta supporten för mer info.
  • Stöd för att göra kopia av tabeller till egen webbshop.
  • Verktyg för åldersanalys av tabeller med information som lagras permanent.

» Återgår