2015-04-01 16:39

3.3.1023, 2015-03-31

 • Allmänt
  • Utkat stöd för övergång från Pervasive till MS Sql.
  • Inställning finns för att dos inte används.
  • Verktyg för att gå över från leveransvecka i order och inköp till leveransdatum. Datum kommer bli standard i Electra.
 • Meny
  • Vid högerklick på knappen Order kan man välja Ny offert.
  • Verktyg - Databas och tabellverktyg. Ny flik som visar antal poster per år. Går att städa gammal ointressant info här, för att göra systemet snabbare och datafiler mindre. (För backup)
 • Kundhantering
  • Det går att skapa offert med högerklick i kundlistan.
 • Redigera kund
  • Det går att skapa ny order direkt från Redigera kund.
 • Kundens försäljningsinfo
  • Från flik Kundreskontra kan man skapa order, kredit och offert på markerad faktura.
 • Utskrift order
  • Det går att ange vilket prefix som ska användas när pdf skapas från en order. T ex som standard heter filen för orderbekräftelse "Orderconfirmation_order_<ordernr>.pdf". Det första ordet kan bytas ut genom att ange "keyword" /fileprefix: blanketten. Kontakta supporten för mer information.
  • Ny inställning om man vill att plocklista, följesedel och faktura ska kontrollera angiven leveranstid istället för bokat antal. Bra om man har order som ska levereras framöver och man inte vill att dessa ska synas i följesedel osv.
 • Rapporter
  • Under rapporter kan man för avancerade SQL-frågor ange flagga som säger i vilken databas informationen finns. T ex "/db:psql" för Pervasive, "/db:mssql" för Microsoft SQL och "/db:web" för webbserver.
 • Etikettutskirft
  • Vid definiering av fält kan man ange hur långt fältet är. Förenklar när man vill skriva information i två kolumner eller korta ned ett fält. Ex: [Aname(30)]

» Återgår