2015-02-28 12:00

3.1.996, 2015-02-27

 • Meny
  • Vid högerklick på knapp Kund går det att göra direktanrop till en kunds försäljningsinfo.
  • Vid högerklick på knapp Lev går det att göra direktanrop till en leverantörs inköpsinfo.
 • Order
  • Nästa lev.tid uppdateras automatiskt baserat på innehåll i orderrader. Uppdatering sker vid redigering och fakturering. Verktyg finns för att uppdatera alla order (som kan ha felaktigt värde)
  • Varna om kundens kreditgräns är överskriden vid redigera order.
 • Artikelhantering
  • I redigera artikel: Nytt fält i flik Försäljning, "Information". Kan användas för utskrift på plocklista mm som extra information om artikeln.
 • Kundhantering
  • Ny inställning för att fältet "Nyhetsbrev" ska vara förbockat när ny kontakt skapas. (modul säljstöd)
 • Inköp
  • Vid inleverans kan pris och rabatt redigeras
  • Nytt fält i inköpsrad, koefficient (hemtagningskostnad i procent). Finns även vid inleverans.
  • Vid inleverans uppdateras även koefficient om man valt att valutapris ska uppdateras.
 • Leverantörsfaktura
  • Moms beräknas inte för fakturor som har någon valutagrupp (01-99).
 • Bokföring
  • Vid redigering verifikat skapas info så listor i dos Electra stämmer
  • Ny flik för momsrapport. Har samma numrering och ordning som vid momsrapportering.
  • Huvudbok visar IB och UB på respektive konto.
  • Bokföringsorder har inte med kolumn K.ställe (kostnadsställe) om inte det används. Större chans att utskriften får plats på stående A4 då.
 • Historik (från menyn)
  • Går att ange artikelnr i filter. (Var tidigare lista att välja från)
 • Försäljninginfo
  • Utökat stöd för redigera artikel.
 • Inköpsinfo
  • Utökat stöd för redigera leverantör, visa inköp mm.
 • Systemverktyg
  • Utökad kontroll att tabellerna är i rätt format i databas och tabellverktyg.
  • Inställningar artikel. Ny funktion för redigering av rabattgrupper.
  • Kort datumformat kan omvandlas till långt (ÅÅMMDD till ÅÅÅÅ-MM-DD)

» Återgår