2015-02-02 19:45

3.0.977, 2015-02-02

 • Order
  • Stöd för datum som leveranstid. Var innan bara för vecka.
  • Test att söka order med tillfällig bortkoppling av urval och filter genom att hålla ned Shift och klicka sök. För att enklare nå en order.
  • Efter fakturering allokeras automatiskt restorder med leveransklara. Viktigt om inleverans skett när plocklista/följsedel är utskriven, så kontroll sker om ordern har leveransbara rader.
  • Leveranstid i orderhuvudet har ändrats till "endast läs". Detta fält uppdateras numer automatiskt när man redigerar orderrader och fakturerar. Detta för att få korrekt info i orderlistan. Inställning finns för att aktivera redigering av Nästa lev.tid igen. (Fältet hette innan Huvudlev.tid)
 • Inleverans
  • Stöd för kortkommando när artikel är markerad. F2 Redigera artikel, F10 Visa artikelns förs.info
 • Bokföring
  • Stöd för resultatenheter vid skapa nytt verifikat. Lisat med F8 i redigeringsläge.
  • Allmänna förbättringar i bokföringslistor
  • Allmänna förbättringar vid kontrering
  • Bokföringsorder visar tydligare vilket bokföringsår som avses
  • Uppmaning att växla bokföringsperiod några dagar in i nya månaden. Liknande som uppmaningen att växla administrativ period i menyn.

» Återgår