2015-01-02 16:11

3.0.964, 2015-01-21

 • Meny
  • Visar datum och vecka i statusraden.
 • Toppstatistik
  • Lagt in stöd för två perioder.
 • Artikelhantering
  • Visar tydligare vilket urval som gjort.
  • Går att göra urval på artikar med eller utan saldo.
  • I redigera artikel kan man byta artikel direkt. Ny ikon till höger om artikelnr.
 • Order
  • Lagt in stöd för att redigera vissa fält i orderlistan, samt om man har lagt till egna fält.
  • Kundens fordranskonto kan numer vara tomt. Värdet tas då från std.konto enl inställningar. Samma hantering som kundens försäljningskonto alltid varit.
  • Utskrift i redigera order. Går att ställa in så ordern förblir öppen efter utskrift.
  • Visar tydligare i orderlistan vilket urval man har valt.
  • I redigera order kan man redigera artikel via F2. Tidigare fanns det bara via högerklick i orderraden.
 • Inköp
  • I redigera inköp kan man redigera artikel via F2. Tidigare fanns det bara via högerklick i inköpsraden.
  • Vid inleverans kan nu även artikelns pris och rabatt i valuta uppdateras.
  • Vid inleverans kan man redigera artikel via F2. Tidigare fanns det bara via högerklick i inköpsraden.
 • Kundreskontra
  • Rättat fel vid lista kundfordran på tidigare datum. Stämmer nu även vid delbetalning.
 • Leverantörsreskonta
  • Rättat fel vid lista lev.skuld på tidigare datum. Stämmer nu även vid delbetalning.
 • Bokföring
  • Utökat stöd för visa kontotranskationer mm vid högerklick i de olika flikarna.
  • Kontots ingående balans kan redigeras i flik Kontoplan.
  • Utskrift bokföringsorder är justerad för att passa bättre på olika skrivare.
 • Serienummer
  • Stöd för att bara använda ett serienummer. Var innan alltid två.

» Återgår