2014-12-23 15:29

2.86.948, 2014-12-23

 • Meny
  • Anrop till toppstatistik från menyval Gå till. (finns även under Kund, Artikel, Lev och Personal)
 • Toppstatistik
  • Lagt in stöd för gruppering av fakturering och inleveranser.
  • Lagt in kolumn "Omsättning och täckningsbidrag".
 • Artikelhantering
  • Lagt in flik Strukturlager.
 • Order
  • Lagt in stöd för Etikett (dölj rad vid utskrift) i textrader.
  • Utökad anpassning för order i annan valuta.
  • Lagt in stöd for annan avrunding i kassaorder än i faktura.
  • Rättat fel som kunde orsaka differens i bokföringsorder.
  • Mobilnr hämtas från kunden (om mobilnr på kundens fält Telefon) om det inte finns på kontakten. Även stöd för nya Mobilnummer på kunden.
  • Export. Förbättrat stöd för att få rätt försäljningskonto på frakt vid Export och Utförsel EU. Mer info: http://www.winelectra.se/dok/index.asp?pid=170
  • Byter inte lev.adress utan att fråga när man väljer en kontakt. (Modul CRM)
 • Inköp
  • Vid skapa inköp vid högerklick på en artikel tas nu även leverantörens epost med.
 • Bokföring
  • Förbättrat utseendet på listorna.
  • Rättat fel i balansräkningen.
  • Anpassat listorna för att få plats på papperet vid utskrift.
 • Redigera Artikel, Kund och Leverantör.
  • Lagt in anrop till försäljnings- och inköpsinfo via knapp i forumlärets underkant.
 • Redigera Leverantör
  • Lagt in flik Filer.
 • Kundreskontra
  • I fakturalistan kan fält Påminnelse och Ränta redigeras.
  • Påminnelse. Utökat stöd för påminnelse till kund.
 • Försäljninginfo på artikel
  • Aktiverat flik Strukturlager.
  • Minns vilken flik man hade aktiv sist. (gäller även Kund, Lev och Personal)
  • Lagt in Redigera artikel vid högerklick på flera av listorna med artikelnr.

» Återgår