2014-11-07 11:29

2.85.914, 2014-11-07

 • Meny
  • Redigering leverantör kan göras direkt via högerklick på knappen Leverantör
 • Redigera kund
  • Nytt fält "Epost faktura". För att underlätta när faktura via epost skickas.
 • Order
  • Utökad information i orderradblocket om artikeln. T ex förp.storlek, var pris hämtades från (staffling, prisavtal osv), om negativt TB mm.
  • Stöd för fakturering i annan valuta (modul)
  • Orderlistan, urval plocklista. Tar inte med order som har status 00-19, dvs inte attesterade. Praktiskt vid import webborder som ska granskas innan de processas.
  • Adressfil för Pacsoft/Unifaun kan skapas direkt i redigera order. Knappen Utskrift nere till höger.
 • Leverantörsreskontra
  • Betalning via LB fil. Går även att göra utbetalning till PlusGiro (om leveranören inte har BG).
 • Försäljningsinfo
  • Alla vyer har fått stöd för fakturering i annan valuta (modul)
 • Bokföring
  • Förbättring av utseende på listorna.
  • Rättat fel i balans- och resultaträkning.
  • Inställningar. Mall för moms har lagts till.
  • Det går att radera konto direkt i flik Kontoplan.
  • Det går att redigera verifikatets beskrivning i vy Dagbok.
  • Det går att kopiera ett verifikat. Praktiskt för återkommande kontering av t ex betalning av F-skatt.
 • Inställningar - Allmänt
  • Under flik Allmänt - Valuta, kan man nu ange antal decimaler och avrudning i fakturatotalen.

» Återgår