Nyheter

RSS-flöde till din mobil eller dator Läs om RSS på Wikipedia Sida 1 av 9. Totalt 124 inlägg.
20153.4.1061, 2015-05-20

 • Allmänt
  • Förbättrat vid export av listor till Excel. När bindestreck fanns med i fält med siffror så kunde exporten räkna ut resultatet istället för att visa värde.
 • Artikelhantering
  • Prisjustering. Nya kolumner för Påslag, TB kr, TB %. Förenklad uppdatering av priser mm.
  • Vid skapa ny artikel men en annan som mall, kan man ange ytterligare fält som ska tömmas och inte tas med från mallartikeln. Dessa fält registreras via menyn - Verktyg - Typer - Flik Artiklek - Flik Ny artikel, töm fält. Kontakta gärna supporten för hjälp med detta.
 • Order
  • Ny inställning som fyller på order med leveransklara vid inleverans även fast plocklista är utskriven.
  • PDF-faktura via epost. Fakturan skrivs även ut på papper (egen kopia). Kan stängas av under inställningar.
  • Shift-klick på drop-down i kundens kontakt visar en lista som passar bättre om man har många (>15) kontakter.
  • Val av konto i order går att skriva manuellt nu och är inte längre begränsad till konton som börjar med 30xx. Börja skriv kontonr och tryck F8 för en lista på konton i angiven serie.
  • Ny flik Ränta, där ränteorder skapade i kundreskontran visas.
 • Inköp
  • Går att göra inköp och inleverans även på artiklar som har spärrkod 3 (utgått).
 • Rapporter
  • I rapporter (från Menyn) finns stöd för att lägga in rapporter via Crystal Reports.
 • Kundreskontra
  • Förbättringar när inbetalning läses in via betalfil. (BGMAX)
  • Skapa ränteorder (flik Ränta). Går även att avmarkera betalda fakturor som inte ska räntedebiteras från flik Ränta. Utskrift sker från orderrutinen.
  • Det går att ändra fakturans förfallodag i listan. Högerklick på fältet förfallodatum på öbnskad faktura.
 • Leverantärsreskontra
  • Det går att ändra fakturans förfallodag i listan. Högerklick på fältet förfallodatum på öbnskad faktura.
 • Ekonomi
  • Går att göra urval på från - till period och konto. (Var innan enstaka period eller konto)
  • Utökat information som visas i listans början om aktuellt urval på verifikat, period osv.
 • Journal
  • Går att skriva ut journaler från menyn. Menyval Gå till - Journaler.
 • Databasverktyg
  • Funktion för att öka kundens adress till 50 tecken. Kontakta supporten för mer info.
  • Stöd för att göra kopia av tabeller till egen webbshop.
  • Verktyg för åldersanalys av tabeller med information som lagras permanent.


3.3.1023, 2015-03-31

 • Allmänt
  • Utkat stöd för övergång från Pervasive till MS Sql.
  • Inställning finns för att dos inte används.
  • Verktyg för att gå över från leveransvecka i order och inköp till leveransdatum. Datum kommer bli standard i Electra.
 • Meny
  • Vid högerklick på knappen Order kan man välja Ny offert.
  • Verktyg - Databas och tabellverktyg. Ny flik som visar antal poster per år. Går att städa gammal ointressant info här, för att göra systemet snabbare och datafiler mindre. (För backup)
 • Kundhantering
  • Det går att skapa offert med högerklick i kundlistan.
 • Redigera kund
  • Det går att skapa ny order direkt från Redigera kund.
 • Kundens försäljningsinfo
  • Från flik Kundreskontra kan man skapa order, kredit och offert på markerad faktura.
 • Utskrift order
  • Det går att ange vilket prefix som ska användas när pdf skapas från en order. T ex som standard heter filen för orderbekräftelse "Orderconfirmation_order_<ordernr>.pdf". Det första ordet kan bytas ut genom att ange "keyword" /fileprefix: blanketten. Kontakta supporten för mer information.
  • Ny inställning om man vill att plocklista, följesedel och faktura ska kontrollera angiven leveranstid istället för bokat antal. Bra om man har order som ska levereras framöver och man inte vill att dessa ska synas i följesedel osv.
 • Rapporter
  • Under rapporter kan man för avancerade SQL-frågor ange flagga som säger i vilken databas informationen finns. T ex "/db:psql" för Pervasive, "/db:mssql" för Microsoft SQL och "/db:web" för webbserver.
 • Etikettutskirft
  • Vid definiering av fält kan man ange hur långt fältet är. Förenklar när man vill skriva information i två kolumner eller korta ned ett fält. Ex: [Aname(30)]


3.1.996, 2015-02-27

 • Meny
  • Vid högerklick på knapp Kund går det att göra direktanrop till en kunds försäljningsinfo.
  • Vid högerklick på knapp Lev går det att göra direktanrop till en leverantörs inköpsinfo.
 • Order
  • Nästa lev.tid uppdateras automatiskt baserat på innehåll i orderrader. Uppdatering sker vid redigering och fakturering. Verktyg finns för att uppdatera alla order (som kan ha felaktigt värde)
  • Varna om kundens kreditgräns är överskriden vid redigera order.
 • Artikelhantering
  • I redigera artikel: Nytt fält i flik Försäljning, "Information". Kan användas för utskrift på plocklista mm som extra information om artikeln.
 • Kundhantering
  • Ny inställning för att fältet "Nyhetsbrev" ska vara förbockat när ny kontakt skapas. (modul säljstöd)
 • Inköp
  • Vid inleverans kan pris och rabatt redigeras
  • Nytt fält i inköpsrad, koefficient (hemtagningskostnad i procent). Finns även vid inleverans.
  • Vid inleverans uppdateras även koefficient om man valt att valutapris ska uppdateras.
 • Leverantörsfaktura
  • Moms beräknas inte för fakturor som har någon valutagrupp (01-99).
 • Bokföring
  • Vid redigering verifikat skapas info så listor i dos Electra stämmer
  • Ny flik för momsrapport. Har samma numrering och ordning som vid momsrapportering.
  • Huvudbok visar IB och UB på respektive konto.
  • Bokföringsorder har inte med kolumn K.ställe (kostnadsställe) om inte det används. Större chans att utskriften får plats på stående A4 då.
 • Historik (från menyn)
  • Går att ange artikelnr i filter. (Var tidigare lista att välja från)
 • Försäljninginfo
  • Utökat stöd för redigera artikel.
 • Inköpsinfo
  • Utökat stöd för redigera leverantör, visa inköp mm.
 • Systemverktyg
  • Utökad kontroll att tabellerna är i rätt format i databas och tabellverktyg.
  • Inställningar artikel. Ny funktion för redigering av rabattgrupper.
  • Kort datumformat kan omvandlas till långt (ÅÅMMDD till ÅÅÅÅ-MM-DD)3.0.964, 2015-01-21

 • Meny
  • Visar datum och vecka i statusraden.
 • Toppstatistik
  • Lagt in stöd för två perioder.
 • Artikelhantering
  • Visar tydligare vilket urval som gjort.
  • Går att göra urval på artikar med eller utan saldo.
  • I redigera artikel kan man byta artikel direkt. Ny ikon till höger om artikelnr.
 • Order
  • Lagt in stöd för att redigera vissa fält i orderlistan, samt om man har lagt till egna fält.
  • Kundens fordranskonto kan numer vara tomt. Värdet tas då från std.konto enl inställningar. Samma hantering som kundens försäljningskonto alltid varit.
  • Utskrift i redigera order. Går att ställa in så ordern förblir öppen efter utskrift.
  • Visar tydligare i orderlistan vilket urval man har valt.
  • I redigera order kan man redigera artikel via F2. Tidigare fanns det bara via högerklick i orderraden.
 • Inköp
  • I redigera inköp kan man redigera artikel via F2. Tidigare fanns det bara via högerklick i inköpsraden.
  • Vid inleverans kan nu även artikelns pris och rabatt i valuta uppdateras.
  • Vid inleverans kan man redigera artikel via F2. Tidigare fanns det bara via högerklick i inköpsraden.
 • Kundreskontra
  • Rättat fel vid lista kundfordran på tidigare datum. Stämmer nu även vid delbetalning.
 • Leverantörsreskonta
  • Rättat fel vid lista lev.skuld på tidigare datum. Stämmer nu även vid delbetalning.
 • Bokföring
  • Utökat stöd för visa kontotranskationer mm vid högerklick i de olika flikarna.
  • Kontots ingående balans kan redigeras i flik Kontoplan.
  • Utskrift bokföringsorder är justerad för att passa bättre på olika skrivare.
 • Serienummer
  • Stöd för att bara använda ett serienummer. Var innan alltid två.2014


2.86.948, 2014-12-23