Dokument - Ini-filer och lokala inställningar - Inloggningsnamn

Standardnamn vid inloggning

Vid inloggning föreslås som standard samma namn som du loggat in i Windows med. Om detta inte är samma som i Electra kan det ändras enligt nedan.

  1. Högerklicka på Den här datorn på skrivbordet och välj Egenskaper. (eller gå via Kontrollpanelen - System om du inte har ikonen Den här datorn på skrivbordet.)
  2. Klicka på fliken Avancerat
  3. Klicka på knappen Miljövariabler
  4. I den övre rutan, klicka på Ny (om inte det redan innan finns en variabel med namn EleUser).
  5. Skriv in variabelnamn "EleUser". Som Variabelvärde anger du det namn som du vill skall vara förifyllt vid inloggning.

Dessa instruktioner avser Windows XP.

2008-11-07