Dokument - 02. Artikelhantering - Egenskaper

Artikelns egenskaper

Artikelns egenskaper används för att ange mer information om en artikel, t ex mått, vikt och andra uppgifter som kan vara av intresse.

 

 

Tabellstruktur

Aolumn Typ Beskrivning
Vid Int Autoinc Löpnummer
Vitem Char 20 Artikelnummer
Vorder Integer Sorteringsordning.
Vgroup Char 2 Mall för vilka egenskaper som ska användas för denna artikel.
Vtitle Char 50 Egenskapens grupptitel. T ex gruppen "Mått och vikt".
Vname Char 50 Egenskapens namn. Text till vänster i listan. T ex "Bredd".
Vdescription Char Max Egenskapens beskrivning. Oändligt med tecken. T ex "100 mm".
Vlastuser Char 10 Senast ändrad av.
Vlastdate Date Senast ändrad datum.

2015-06-04