Dokument - Räkna om datum och vecka

Räkna om datum och vecka

Som standard lagrar Electra datum i "kort format", dvs "150223". I windowsversionen av Electra bör datum lagras i långt format, dvs "2015-02-23". En beskrivning för IT-tekniker av hur det går går till följer nedan.

Detta görs med inbyggd funktion i Electra numera. Informationen ligger kvar tills vidare för egna fält som inte finns med i Electras verktyg.

  

Ovandla kort datum till långt

 1. Starta Databas- och tabellverktyg (från menyn) och välj flik Tabell- och fältkontroll.
 2. Högerklicka på de rader som visar att fältet ska vara långt datumformat.

 

Omvandla vecka till datum

Från början användes vecka för att ange leveranstid i order och inköp. Numer är det standard att använda datum.

 1. Bygg om (i PCC) fältet från Char(4) till Char(6). (Databas- och tabellverktyg)
 2. Kör rutinen som bygger om vecka till datum. (Databas- och tabellverktyg)

Datumet lagras i steg ett som kort format, dvs ÅÅMMDD.

 

SQL-fråga för PCC 

Exempel på konvertering av fält med kort datum (yymmdd) till långt datum (yyyy-mm-dd). Fältet måste ha byggts om till Char(10).

 1. UPDATE Ordrad SET Oqdate=If(Left(Oqdate,2)>'50', Concat('19',Oqdate), Concat('20',Oqdate)) WHERE Length(Oqdate)=6
  Omvandlar 150222 till 20150222
 2. UPDATE Ordrad SET Oqdate=Left(Oqdate,4)+'-'+Substring(Oqdate,5,2)+'-'+Substring(Oqdate,7,2) WHERE Length(Oqdate)=8
  Omvandlar 20150222 till 2015-02-22

 Som ett anrop:

 1. UPDATE Ordrad SET Oqdate=If(substring(Oqdate, 1, 2)>'50', '19', '20') + Substring(Oqdate, 1, 2) + '-' + Substring(Oqdate, 3, 2) + '-' + Substring(Oqdate, 5, 2) WHERE Length(Oqdate)=6
  Omvandlar 150222 till 2015-02-22

  

Ombyggnad i Electra sker från meny. Menyval Verktyg - Databas och tabellverktyg.

2015-03-26