Dokument - Ini-filer och lokala inställningar - Start dos-Electra

Start dos-Electra från win-Electras meny

I menyn finns en ikon för att starta dos-Electra. För att det skall gå kan Electra.bat behöva redigeras enlig nedan.

 

@echo off
F:
cd \electra
F:\electra\dos\atlstart
F:\electra\dos\atlclose

 

Sidan upplagd: 2010-05-26