Utbetalning

Utbetalning av leverantörsfaktura

Utbetalning av lev.faktura görs vanligtvis via LB-fil som sänds till internetbanken innan betalning görs. Vid utländska fakturor registreras betalningen när den gjorts och man fått reda på växelkursen och kostnader.

 

Menyval: Leverantörsreskontra - meny Gå till - Utbetalning.

 

Svenska fakturor som betalas via LB-fil

 • Ange grundinformation i överkant.
  1. Kryssa i Betaldatum om alla fakturor ska betalas på samma dag. Annars betalas de på sin förfallodag.
  2. Ange betalningssätt 04 LB-betalning.
  3. Vid Betalningsreferens ange dagens datum eller annat eget ID om ni föredrar det.
 • Välj de fakturor som ska betalas genom att dubbelklicka på den från den övre listan "Obetalda lev.fakturor". Det går även att lägga till fakturor via dess löpnummer vid listan "Utbetalningar".
 • När de fakturor som ska betalas blivit valda kan man verifiera beloppet i underkant.
  • Klicka Registrera utbetalningen. LB-fil skapas.
  • Anslut mot er internetbank och sänd upp filen.
  • Bekräfta i Electra att LB-filen har sänts upp. Betalningarna registreras. 

 

Svenska fakturor som betalas på annat sätt än via LB-fil

 • Ange grundinformation i överkant.
  1. Kryssa i Betaldatum om alla fakturor ska betalas på samma dag. Annars betalas de på sin förfallodag.
  2. Ange det betalningssätt som önskas.
  3. Vid Betalningsreferens ange dagens datum eller annat eget ID om ni föredrar det.
 • Välj de fakturor som ska betalas genom att dubbelklicka på den från den övre listan "Obetalda lev.fakturor". Det går även att lägga till fakturor via dess löpnummer vid listan "Utbetalningar".
 • När de fakturor som ska betalas blivit valda kan man verifiera beloppet i underkant.
  • Klicka Registrera utbetalningen. Betalningarna registreras.

 

Fakturor i annan valuta, från SEK-konto

 • Registrera utbetalningarna via internetbanken.
 • När du har bekräftelsen med valutakurs och kostnader registreras betalningen i Electra.
  • Ange grundinformation i överkant. Betaldatum, betalsätt och bankens referens.
  • Klicka för Valuta och fyll i det belopp som banken drog från kontot. Ange bankens avgift. i Text kan man ange valutakursen. Den kommer då med på bokföringordern som information.
  • Dubbelklicka på de fakturor som betalats i listan "Obetalda lev.fakturor", eller ange dess löpnummer i listan Utbetalningar. Fortsätt med alla betalningar för den leverantören/bankavin.
  • Klicka på Registrera utbetalningen. Betalningarna registreras.

Electra lev.reskontra, betala i valuta

 

Electra lev.reskontra, betala i valuta. Bokföringsorder.

 

Fakturor i annan valuta, från valutakonto

Göra utbetalningar från valutakonto skiljer sig från SEK-konto en del. Dokumentation för det kommer framöver.

 

2017-06-05