Vid utleverans

Vid utleverans och lagerplatser

När man har lagerplatsmodulen räknas saldo ned från plocklagret. För att underlätta omdisponering till plocklager vid utleverans av order har vy "Utleverans" tillkommit i Orderhanteringen.

 

 1. Markera ordern som ska eller har packats.
 2. Välj flik Utleverans i undre delen. 
  • Artikelrader som ska levereras nu visas.
  • Till höger på respektive rad står saldo i plocklagret 
 3. Markera den artikel där artiklar ska omdisponeras från en annan lagerplats till plocklagret.
 4. Till höger om listan med orderrader visas markerad artikels lagerplatser.
  • Markera den lagerplats som omdisponering ska göras från.
  • Tryck F8 (eller dubbelklick) för att omdisponera till plocklagret.
  • En dialogruta visas med fråga om antal som ska flyttat. Ändra eller tryck Enter för att bekräfta.
  • Listorna med orderrader och lagerplatser uppdateras.

Repetera för resterande artiklar som ska omdisponeras.

Använd musen eller tryck Tab för att flytta fokus mellan listorna.

För att göra det enklare att se vilken lista som har fokus får den avvikande färg.

Electra utleverans lagerplats

 

Logg

Info om vilka artiklar som omdisponeras skrivs till loggen. 

 • Huvudgrupp: order.bas
 • Undergrupp: movelp

 

2017-05-25