Generera inköp

Rutinen Generera inköp gör förslag på vad som behöver beställas baserat på order, saldo, beställningspunkt mm.

Rutinen nås via: Inköpshantering - meny Gå till - Generera inköp. 

Electra Generera inköp

Strukturartiklar

 • Om fält för orderstock på strukturartiklar finns (Astrostock) kommer behovet av underartiklar tas med i förslaget, under kolumn Str.behov. Om rutan inte är ibockad så kommer kolumnen Str.behov vara 0,00 för alla artiklar.

Flik Leverantörer - Beskrivning kolumner

 • L lev.tid dgr. Den leveranstid som är inlagd på leverantören. Om 0 används artikelns lev.tid. Om även den är 0 använda standardleveranstid enligt inställningar.
 • Antal rader. Hur många olika artiklar som behöver beställas. Info mer för att man snabbt ska se om det är "samma som sist". Dvs något man väntar med att beställa tills det det blir fler artiklar att beställa.
 • Total brist. Summan av antal av alla artiklar som behöver beställas. Finns för att hjälpa inköparen om det finns är många leverantörer det behöver beställas från.

 

Flik Förhandsgranska - Beskrivning kolumner

 • I order. Antal av artikeln i order, oavsett leveranstid i ordern.
 • Orderunderlag - Antal som bevhöver beställas nu, baserat på leveranstid i ordern. Detta värde kan vara mindre än det i kolumn I order, om leveranstiden ligger längre fram än leverantörens leveranstid. T ex man lägger in order på julpynt på sommaren och vill ha leverans i november. Leverantörens leveranstid är en vecka. Dvs behöver inte beställas än.
 • Lev.tid. Leveranstid på artikeln, leverntören eller generell leveranstid.
 • Str.behov. Behov av underartikel i struktur. Denna kolumn syns bara om fält för str.behov finns i tabell lager.
 • Alla inköp. Totalt antal i alla inköp, inkl de som inte skrivits ut och godkänts än.
 • Brist. Den brist som finns av artikeln baserat på saldo, orderunderlag, str.behov, inköp och best.punkt.
  Formel: Brist = Saldo - orderuderlag - str.behov + inköp - best.punkt.
 • Förslag. Förslaget baserars på Brist, beställningskvantitet och förpackningsstorlek.
  Exempel:
  • Brist 2. Förp.storlek 8. Best.kvant 0. Förslag 8.
  • Brist 2. Förp.storlek 0. Best.kvant 12. Förslag 12.
  • Brist 2. Förp.storlek 8. Best.kvant 12. Förslag 16. (två förp.storlek)

 

Flik Artiklar

Flik artiklar visar samma som förhandsvisningen, men för alla artiklar samlat. 

Electra Generera inköp

 

Logg

Info om vilka inköp som skapats skrivs till loggen.

 • Huvudgrupp: purchasegenerator
 • Undergrupp: CreatePurchase

 

2017-05-12