Beräkna beställningspunkt

Beräkning av beställningspunkt baserar sitt förslag på fakturering, leveranstid och önskad buffert-tid.

Rutinen nås via: Inköpshantering - meny Gå till - Beräkna beställningspunkt.

Electra Beräkna beställningspunkt

Denna funktion ingår i modulen InköpPlus.

 

Beskrivning av kolumner

Grå

 • Aktuella värden från artikelregistret.

Cyan

 • Snittförsäljning per dag. Läser från artikelhistorik. Antal dagar tillbaks enligt kolumn Historik-tid (gul).
 • Antal order för angiven historiktid. Används av reducering (grön) för att minska förslag om det var få order.

Gul

Inställningar från artikel, leverantör eller standardvärde. Finns värde på artikeln används det i första hand. Om inte så används värde på leverantören. I sista hand används standarvärde. (Inställningar artikel, flik Beställningspunkt). Tiden avser dagar.

 • Leveranstid. Tid från beställning tills artikeln ankommer eget lager.
 • Buffert-tid. Antal dagar före lagersaldo beräknas vara 0 som man vill att artikeln ska ankomma eget lager. 
 • Beställningskvantitet-tid. Antal dagars behov som är lämpligt att beställa.
 • Historik-tid. Hur långt tillbaks i tiden kontroll ska ske i artikelhistoriken för beräkning av snittförsäljning.

Grön

 • BPKT förslag 1. Beställningspunkt, innan ev reducering (pga få order).
  Formel: BPKT 1 = (Leveranstid + bufferttid) * Snitt/dag. 
  Exempel: Artikel 33-4123 ovan. Lev.tid + buffert-tid = 7 + 21 = 28. Snitt per dag = 11,03. 28 * 11,3 = 309.
 • BK förslag 1. Beställningskvantitet.
  Formel: BK 1 = Best.kvant-tid * Snitt/dag.
  Exempel: Artikel 33-4123 ovan. 28 * 11,3 = 309.
 • Reducering (av BPKT). Om få order reduceras BPKT förslag 1 enlig inställningar i Typer.
 • BPKT förslag 2. Resultat när BPKT förslag 1 har reducerats pga få order.
 • BK förslag 2. Samma som BK förslag 1 om inte förpackningsstorlek används. Annars blir BK förslag 2 jämt delbart med förpackningsstorlek.

 

Oförändrade förslag

Listan visar bara förslag som har förändringar mot de som redan finns på artiklarna. Om man har en artikel som man vill analysera vilka värden som används som underlag för best.punkt, så kan man se även förslag som är samma som nuvarande genom att under menyval Visa klicka för Visa även oförändrade förslag. Börja med att skriva in det artikelnummer som ska analyseras i sökfältet så går det snabbare att få fram listan.

 

Logg

Info om vilka artiklar och värden som uppdaterats skrivs till loggen.

 • Huvudgrupp: bpktgen
 • Undergrupp: updatebpkt

 

2017-06-14