Uppdatera med Nästa inpris

Uppdatera med Nästa inpris och rabatt

Som en tilläggsmodul kan man lagra artiklarnas nästa inköpspris och välja när det nya inköpspriset ska aktivers. Detta lämpligt när man har funktioner som uppdaterar försäljningspriset löpandes baserat på inköpspris.

Nästa inköpspris uppdateras manuellt i samband med att inköpet bekräftas av leverantören och man använder funktionen Attesera i Redigera inköp. Går även att uppdatera via redigera artikel.

Rutinen nås via: Inköpshantering - meny Gå till - Uppdatera med nästa inpris.

Electra inköpshantering, Uppdatera med nästa inpris

Denna funktion ingår i modulen InköpPlus.

 

Beskrivning av kolumner

Grå

 • Valuta: Valutakurs definieras i Meny - menyval Verktyg - Typer. Flik Allmänt - Valuta. Kolumn Kurs försäljning.
 • Fraktkod: Generellt påslag för fraktkostnad. (Specialfält)
 • Tullkod: Generellt påslag för tullkostnad. (Specialfält)
 • Koefficient. Generellt påslag för kostnader utöver inköpspriset. Anvädns för framräkning av LC SEK.

Grön

 • Bruttoinpris avser valutinpris.
 • LC SEK = Landed Cost SEK. Dvs framräknat värde av inpris, rabatt och påslag. Denna uträkning görs vid redigering artikel.

Cyan

 • Nästa inpris, rabatt och Landed Cost SEK.
 • Nästa LC SEK: Framräknas enligt: Bruttoinpris (i valuta) - rabatt * fraktkostnad * tullkostnad * koefficient * valuta.

Gul

 • Markeras när stor avvikelse mellan nuvarande och nästa LC SEK.

 

Uppdatera inpris

Genom att markera artiklarna till vänster och klicka knappen Uppdatera inpris så sker följande:

 • Nästa bruttoinpris kopieras till Bruttoinpris.
 • Nästa rabatt kopieras till Rabatt.
 • Nästa LC SEK kopieras till LC SEK.

 

Logg

Info om vilka artiklar och värden som uppdaterats skrivs till loggen. 

 • Huvudgrupp: updpurprice
 • Undergrupp: update

 

2017-05-15