Lagervärdelista FiFo

Lagervärdelista med FiFo-beräkning

I Artikelhanteringen under flik Lagervärde visas en lista med information om artiklarnas lagervärde.

Artikelns lagervärde avser pris vid senaste inleverans. Kan även vara flera inleveranser beroende på artikelns saldo. Vid inleverans uppdateras artikelns lagervärde baserat på tidigare lagervärde och saldo samt inlevereransens pris och antal.

 

Fellaktigt lagervärde

Om man gör inleverans med ett pris som inte är korrekt, kommer inte heller lagervärdet bli korrekt. Kan t ex vara kostnader man inte vet vid inleveransen. Detta kan man korrigera genom att uppdatera inleveransens pris i historiken (sök på inköpsnr) och sedan köra "Visa beräknat lagervärde enl FiFo" enl nedan. (FiFo = First In, First Out)

FiFo-beräkningen är en separat modul. Är valet grått har ni inte den licensen. Kontakta supporten för mer information.

 

Electra lagervärdelista

 

Svara ja på frågan om lagervärde enligt i historiken ska beräknas. Beräkningen av FiFo-pris kan ta någon minut beroende på antal artiklar och hur många poster det är i historiken. När listan är klar visas en sammanställning samt en ny kolumn men färgkodade rader beroende på avvikelsens storlek.

Electra lagervärdelista enl FiFo

 

Electra lagervärde

 

Högerklicka i nya kolumnen "Lagerv enl hist" och välj Uppdatera lagervärde. Välj därefter vilken typ av avvikelse som ska uppdateras. T ex halvstor och liten avvikelse, de med stor får ligga kvar för manuell granskning.

 

Electra lagervärde enl FiFo

 

Efter uppdateringen visas information med antal uppdaterade poster. Vilka artiklar som uppdaterades, inkl gamla och nya lagervärder syns i loggen.

 

Electra lagervärde enl FiFo

 

 


 

 

Uppdaterar artiklarnas saldo vid bokslut

När man gör årsskifte i Electras administration, sparas aktuellt lagersaldo i fältet "Saldo bokslut". Praktiskt att ha så man kan ta fram lagervärdelistan några dagar in på nya året efter ev korrigering av lagervärdepris osv men samtidigt kunna fortsätta göra inleverans och fakturera på nya året. Det kan även vara inventering som inte blev klar innan årsskiftet. Denna funktion tar tagens saldo och räknar baklänges vad det var vid senaste bokslutet. Hänsyn tas till inventering, inleverans och fakturering.

 

Electra Saldo vid bokslut

Electra Saldo vid bokslut

I bokslutslistan finns kolumnerna Lagervärde nu (enl dagens saldo) och Lagervärde bokslut (enl saldo vid bokslut).

 

Månadsvis avstämning av lagervärde, med gruppering

Om lagervärdet under bokföringsåret varierar tillräckligt mycket kan man vilja stämma av det månadsvis. Då kan man även få bättre koll på resultatet per produktgrupp månadsvis. Det kan vara mer praktiskt med en lagervärdelista som är grupperad istället för detaljerad per artikel. En sådan lista kan man skapa i Rapportgeneratorn. Kontakta supporten för mer information om det.

 

Electra lagervärde via rapportgeneratorn

 

2012-12-04