Rapporter

Rutinen Rapporter är ett kraftfullt verktyg som kan visa den typ av information som önskas ur Electras databas. Allt från en enkel lista till en komplicerad rapport med eget urval.

Flik Rapporter

I flik Rapporten kan man göra skript med språket SQL. Har du ingen erfarenhet alls av SQL är det bäst att kontakta supporten och berätta vilken typ av lista du behöver.

Mer information om Rapporter finns under flik Dokument.

 

Flik Crystal Reports

I flik Crystal Reports visas rapporter som kan visas både som lista och stapeldiagram och annan grafik. Med detta verktyg kan alla typer av rapporter göras. Kontakta supportern för mer information.

Listan visar filer med filändelse .rpt som ligger i undermappen CR till företagets datamapp. T ex F:\Electra\Data\Cr\.

 

2015-04-06