Inbetalning

Registrera inbetalningar

Registrering av inbetalning når man genom att i Kundreskontran klicka Gå till - Inbetalning. Man kan även högerklicka på knappen Kresk i menyn och välja inbetalning där.

Börja med att ange betaldatum, betalningssätt och id för den bunten med inbetalningar som ska registreras. Bäst är att göra en registrering per dag och betalsätt, oavsett om det är en eller 50 inbetalningar i bunten. De inbetalningar som är bokade på samma referens och betalsätt kommer summeras tillsammans när man skriver ut bokföringsordern (vilket görs via Meny - knapp Bokföring).

De oranga pratbubblorna nedan visar ett sätt att registrera inbetalningarna på.

Electra kundreskontra, inbetalning

 

Om en faktura betalas med för lågt belopp blir det automatiskt ett kryss i kolumn Delbetalning. Om man accepterar underbetalningen kan man ta bort den markeringen. Avvikelsen från resterande belopp att betala skrivs i kolumn Diff.

Om en faktura betalas med för högt belopp blir det automatiskt kryss i Avboka räntefaktura. Bra om kunden betalt efter ha fått en påminnelse med upplupen ränta.

 

2012-10-30