Kortkommandon

Kortkommandon i grid mm

Denna förteckning visar kortval för de listor som mycket av Electras information presenteras i.

  Shift-F1 Alt-F1 Shift-Alt-F1 Shift-F2 F2 F3 F4 F5 F7 F8 F9 F10 F11 Shift-F12  F12 Ctrl-Enter Enter Ins Shift-Del Del
Kundhantering Visa fält i lista

Visa tabelldata

 

Redigera cell i lista Redigera kund   Gå till sökfältet Uppdatera lista       Överblick kund   Skriv etikett   Visa kontakter Visa kontakter Ny kund Radera kund  
Artikelhantering Visa fält i lista Visa tabelldata   Redigera cell i lista Redigera artikel   Gå till sökfältet Uppdatera lista       Överblick artikel   Skriv etikett   Redigera artikel Visa förs.info Ny artikel Radera artikel  
Lev.hantering Visa fält i lista Visa tabelldata   Redigera cell i lista Redigera lev   Gå till sökfältet         Överblick leverantör   Skriv etikett   Redigera leverantör Visa inköpsinfo Ny leverantör Radera leverantör  
Personal Visa fält i lista

Visa tabelldesign

(Nivå 4)

Redigera aktuell post

(Nivå 6)

Redigera cell i lista       Uppdatera lista       Överblick säljare                
                                         
Redigera kund Visa fältets namn

Visa tabelldesign

(Nivå 4)

Redigera aktuell post

(Nivå 6)

  Spara ändringen     Läs in kund igen                        
Redigera artikel Visa fältets namn

Visa tabelldesign

(Nivå 4)

Redigera aktuell post

(Nivå 6)

  Spara ändringen   Aktivera sök artikel Läs in artikel igen                        
Redigera leverantör Visa fältets namn

Visa tabelldesign

(Nivå 4)

Redigera aktuell post

(Nivå 6)

  Spara ändringen     Läs in leverantör igen                        
                                         
Kund och kontaktpersoner Visa fält i lista Visa tabelldata           Uppdatera lista                       Radera kontakt
                                         
Orderhantering Visa fält i lista Visa tabelldata   Redigera order Redigera order   Gå till sökfältet Uppdatera lista       Visa orderdata   Skriv etikett       Ny order    
 Redigera order Visa fältets namn Visa tabelldata     På art: Redigera artikel   Gå till Lägg till artikel         På art: Visa förs.inf                
                                         
Inköpshantering Visa fält i lista Visa tabelldata   Redigera inköp Redigera inköp     Uppdatera lista       Visa inköpsdata           Nytt inköp    
 Redigera inköp Visa fältets namn Visa tabelldata     På art: Redigera artikel   Gå till sök artikel         På art: Visa förs.inf                
                                         
Kundreskontra Visa fält i lista

Visa tabelldesign

(Nivå 4)

Redigera aktuell post

(Nivå 6)

Redigera cell i lista     Gå till sökfältet                          
Lev.reskontra Visa fält i lista

Visa tabelldesign

(Nivå 4)

Redigera aktuell post

(Nivå 6)

Redigera cell i lista     Gå till sökfältet                          
 Redigera lev.faktura                   Visa kontoplan                    
                                         
Ekonomihantering Visa fält i lista     Redigera cell i lista Redigera verifikat   Gå till sökfältet Uppdatera lista       Visa verifikat       Visa verifikat   (Nytt verifikat) Radera konto  
 Redigera verifikat  

Visa tabelldesign

(Nivå 4)

Redigera aktuell post

(Nivå 6)

            Visa kontoplan / 
res.enhet / räkna
fram rest.belopp
                   
                                         

 

 2017-09-13