Utskrifter och tabeller

Utskrifter och tabeller som kan användas

Lista över typer av etikettutskrift och vilka tabeller som kan användas.

 

Typ av etikett Tabellnamn
Kund Kund
Kundens kontakt *) Kund, Kundref
Artikel Lager
Leverantör Lev
Personal/Säljare Salj

Orderhuvud

Ordinf, Kund
Orderrad *) Ordrad, Ordinf, Kund, Lager
Inköpshuvud Inkinf, Lev
Inköpsrad *) Inkrad, Inkinf, Lev

*) Finns endast i Electra Net.

 

2019-02-22