Kopiera databas

Kopiera Electras databas

Instruktioner för att flytta Electra databas till en annan dator eller om man önskar göra en kopia på sin nuvarande databas.

Denna instruktion är anpassad för dig som har god kännedom om utforskaren, filhantering och Management Studio. För vanlig daglig backup hänvisas till de backupprogram som finns för Microsoft SQL Server.

 

Kopiera databasen till annan enhet:

  1. I Management Studio, markera databasen, högerklicka och välj Properties för att ta reda på var databasfilerna ligger.
  2. Högerklicka igen på databasen och välj Task - Take offline. (ingen annan kan vara inloggad i Electra när detta görs)
  3. Använde Utforskaren för att gå till mappen med databasfilerna. Två filer med databasens namn. Filerna .mdf och _log.ldf. Kopiera dessa till önskad enhet.
  4. I Management Studio, högerklicka på databasen och välj Task - Bring online.

  

Återställ databasen i annan server:

  1. Kopiera in databasfilerna till databasmappen.
  2. I Management Studio, högerklicka på Databases - Attatch...
  3. I formuläret "Attach Databases", välj Add.. och markera databasnamnet.
  4. Om databasen ska återställas till samma dator (för t ex testbolag) så måste namn i kolumn "Atatch As" ändras så det inte krockar med befintliga databaser.

 

I Electras företagsmapp behöver filen Client.ini ändras så den pekar på nya platsen för databasen. 

 

2019-02-08