Årsskifte

Årsskifte i administration och bokföring

Inför bokslut så behöver några steg göras i huvudmenyn och i bokföringen.

 

Någon månad innan bokslutet

  1. Skapa nytt år i administrationen. Meny - Verktyg - Årsskifte i administrationen - Lägg upp nytt år
  2. Skapa nytt bokföringsår. Bokföring - Meny Verktyg - Bokföringsår - Lägg upp nytt bokföringsår.

 

På bokslutsdagen

  • Gör vanligt periodskifte. Electra frågar sedan om årsskifte ska göras. Svara Ja.

 

När klar med bokföring i sista perioden

  1. Periodskifte
  2. Meny Verktyg - Bokföringsår - Växla bokföringsår.
  3. När man är i nya året så läser man in sitt nya IB. Meny Verktyg - Bokföringsår - Läs IB från föregående år.

Man kan gå mellan åren men Växla bokföringsår så länge man vill.

 

2017-03-21