Automatisk kundvarning

Automatisk markering av varning

På kunden finns ett fält som heter Varning. Det kontrolleras när man skapar ny order och kan även användas i plocklista mm. Kundens varningsmarkering kan antingen uppdateras manuellt eller automatiskt av Electra.

Automatisk uppdatering av kundens varningsmarkering sker vid följande tillfällen:

  • Vid utskrift av offert, ordererkännande, plocklista eller följesedel
  • Vid godkännande av faktura
  • Vid registrering av inbetalning

Varningsmarkeringen görs enligt följande:

  • Finns förfallen fordran, som inte täcks av ev kredit: Varningsmarkering sätts.
  • Finns ingen fordran som är förfallen: Varningsmarkering tas bort.

Aktivera automatiskt updatering av kundens varningsmarkering i Inställningar kundreskontra. Flik Allmänt.

Uppdatera alla kunder

I Kundhantering under menyval Verktyg - Registertest kund, välj Uppdatera varningsmarkering. Alla kunder uppdateras då baserat på förfallen faktura, tillgodo och kreditgräns.

 

2017-05-05