Teknisk beskrivning

Webbkoppling - Teknisk beskrivning

Teknisk beskrvning av hur kopplingen mellan Electra och webben går till.

 

Uppdatera artiklar (Tabell Lager mm)

Efter att en artikel uppdaterats i Electra (redigera artikel, inköp, inleverans, inventering, fakturering osv) så uppdateras den även på webben enligt följande villkor.

 • Visa på webb (Awebview) måste vara "J", "U" eller "+".
 • Om posten inte finns på webben så skapas en grundpost innan själva uppdateringen.
 • Om tabell EleLagerMisc finns på webben, så uppdateras den. Är en special för leveranser via annans lager. T ex en distributör.
 • Tabeller EleLager/Lager (båda namnen kan användas) uppdateras. Senaste datum (Alastdate) sätts till tid för uppdateringen, med både datum och tid. Alastdate på webben ska vara format datetime.

Vid radera artikel i Electra

När en artikel döljs eller raderas i Electra så sätts Awebview på webben till "N", dvs visa inte.

När tabell Lager uppdaterats via annan metod

Om tabell Lager har uppdaterats via direktanrop i tabeller eller via annan metod, så kan man uppdatera alla artiklar via verktyg i Artikelhantering. Meny Verktyg - Webb. Alla artiklar som har Awebview "J", "U" eller "+" kommer att uppdateras. Om man via annan rutin har raderat artiklar så kommer dessa att döljas (Awebview='N') på webben. Detta sker genom kontroll av tidstämpel fält Alastdate på webben.

Rutiner som uppdaterar tabell lager på webben

 • Redigera artikel
 • Redigera artikel i Artikelhanteringens lista
 • Verktyg Uppdatera webb i Artikelhanteringen
 • Redigera order
 • Inventera artikel
 • Justera pris via rutin Prisjustering
 • Inleverans

 Saknas:

 • Inköp
 • Generera beställningpunkt (rutinen är inte klar)

Andra tabeller än Lager kopplade till redigera artikel

 • LagerLev - Artikelns leverantörer 
 • LagerCnf - Artikelns konfigurationer 
 • LagerAtt - Artikelns attribut 
 • Staffl - Artikelns staffling - Uppdaterar ej webben än

 

2016-03-14