Order via epost

Utskrift av order som pdf som skickas via epost
När order ska skickas som pdf via epost skrivs standardinfo i meddelandes kropp. Denna kan anpassas genom att lägga in en textfil med önskat innehåll.
Denna information är anpassad för IT-ansvarig.
Mapp: <företagsmappen>\template\email\
Blankett Textfilens namn
Avtalsorder contract_SE.txt
Offert calc_SE.txt
Ordererkännande ordconf_SE.txt
Plocklista plock_SE.txt
Följesedel folj_SE.txt
Faktura invoice_o_SE.txt
Kreditnota invoice_k_SE.txt
Räntefaktura invoice_r_SE.txt
   
Påminnelse reminder_SE.txt
Påminnelsefaktura invoice_op_SE.txt
   
Inköp purchase_SE.txt

 

Byt ut SE mot US för alternativ text till kunder som har annan landskod än SE. (Detta anges i redigera kund.)

Om ingen fil finna används standardtexten, som är "Se bifogad fil" respektive "See the attached file".

2021-01-27