Crystal Reports

Blanketter och vissa rapporter använder sig av Crystal Reports. Under denna sida kommer information läggas för den som vill göra justeringar i blanketterna själv.

 

Gör om kort datum till långt

Format: Basic Syntax

Dim YY As String
If Len({ORDINF.Oinvdate}) = 6 Then
' Gör om till longdate
If Left({ORDINF.Oinvdate}, 2) > "80" Then
YY = "19"
Else
YY = "20"
End If
formula = YY & Left({ORDINF.Oinvdate}, 2) & "-" & Mid({ORDINF.Oinvdate}, 3, 2) & "-" & Mid({ORDINF.Oinvdate}, 5, 2)
Else
' Redan longdate
formula = {ORDINF.Oinvdate}
End If

 

2015-11-06