Art. konfiguration

Artikelns konfiguration

I redigera artikel kan man få en flik som heter Konfiguration (licens). Denna används för att välja hur en flexibel artikel ska anpassas efter kundens behov. Är framtagen för lägga in mjukvara men kan även användas för andra ändamål där ett arbete läggs på en artikel.

Behov:

  • Lägga till och redigera konfigurationer i Redigera artikel.
  • Söka på tillverkarens artikelnummer (som säger vilken konfiguration som ska användas) i artikelhantering, order, inköp och andra formulär där artikelsökning kan göras.
  • Spara vald konfiguration till orderraden, så den kan visas i orderhistorik mm efter fakturering. Skriv även konfigurantionens namn och nummer som efterföljande textrad.
  • Export till webbshop så kunderna kan välja konfiguration.

 

 Electra artikelkonfiguration

 

Tabellstruktur LagerCnf

Kolumn Typ Beskrivning
Cid Int Autoinc Löpnummer
Citem Char 20 Artikelnummer
Cbrandname Char 50 Tillverkarens produktnamn.
Cbranditemno Char 20 Tillverkarens produktnummer.
Csupplieritemno Char 20 Leverantörens artikelnummer.
Cnote Char Max Information om konfigureringen
Cpricecoeff Number Ev justering av priset i procent.
Chide Char 1 Dölj val i order
Clastuser Char 10 Senast ändrad av.
Clastdate Date Senast ändrad datum.

 

Tabell Ordrad / Histrad:

  • Utöka med kolumn Olcid Integer

 

Verktyg:

  • Kontrollera LagerCnf att motsvarande artikelnr finns i tabell Lager
  • Kontrollera LagerCnf att inte samma produktnamn och produktnummer finns på samma artikel
  • Exportera konfigurationer
  • Importera konfigurationer

Infört i version 1082, i början av juni 2015. 

2015-06-02