Utskrift SQL-blankett

Utskrift med blanketter som har SQL-koppling

Det finns två varianter av koppling till blanketter för utskrift av ordererkännande, plocklista, faktura mm. TTX- och SQL-koppling. SQL-kopplingen är den nyare och har ett antal fördelar jämfört med via TTX-filer, som tillkom i början när databasen hade ett äldre format.

Denna information är avsett för IT-tekniker.

Under våren 2015 har ny metod för val av orderrader som ska levereras och faktureras infört. Logiken för val av vilka rader som ska skrivas ligger i Electra. Därför behövs det en ny formula och anpassning i urvalet.

Blankettyper

Offert, Ordererkännande, Plocklista, Följesedel, Faktura och Kreditnota.

Formel

Skapa en ny formel med namn fOrderlines. Crystal Syntax. Inget innehåll. 

Urval

Under menyval Report - Select Expert... ska urvalet se ut enligt nedan.

{ORDINF.Orderno} = {@fOrderno} and
{ORDRAD.Orderline} in {@fOrderlines}

Kontakta supporten för mer information om utformning av blanketterna.

Logik i de rader som visas i följesedel

Orderrader som har leveranstid som ligger senare än aktuell vecka/dag visas inte i följesedel eller faktura, även om den har bokat antal. Inte heller ev efterföljande textrader till en artikelrad som inte visas.

 

Presentera orderns villkor och egnea företagsuppgifter

Fr o m version 1541 kan man använder formelfält typ "sys.xxxxxxx" för flera fält.

Formula Field Betydelse
sys.payterm Betalningsvillkor i klartext
sys.delterm Leveransvillkor i klartext
sys.trpterm Fraktsätt i klartext
sys.curcode Valuta i klartext
sys.company_name Ert företagsnamn
sys.company_address1 Adress
sys.company_address2 Postnummer och ort
sys.company_shipaddress Leveransadress: Adress
sys.company_shipaddress2 Leveransadress: Postnummer och ort
sys.company_phone Telefonnummer
sys.company_fax Fax
sys.company_reference Referens (för t ex påminnelse och räntefaktura)
sys.company_internet Hemsida
sys.company_email Epost
sys.company_reg.no Organisationsnummer
sys.company_vat.no Momsnummer
sys.company_bg Bankgiro
sys.company_pg Postgiro
sys.company_swish Swish
sys.company_swift Swift
sys.company_iban IBAN
Övriga formelfält:  
blankettkopia Returnerar "Original", "Kopia 1" osv
forderno Ordernummer / Inköpsnummer. Används för att ta framordernummer. Rörs normalt ej.
forderlines Urval på orderrader. Används för att välja vilka orderrader som ska visas i plocklista, följesedel och faktura. Rörs normalt ej.
suffix Ordernummer med suffix. Används när varje plocklista/följesedel ska ha ett unikt löpnummer.
frestflag Blir N om rest inte ska visas i följesedel/faktura.
ftemptext Temporär text för order och inköp. Anges under Meny - Inställningar - Typer.
fcustomer Påminnelse: Kundnummer
finvoice Påminnelse: Fakturanummer

Avancerat: sys. kan användas för valfri information från tabell Atlsys. 

Inställningar för egna företagsuppgifter görs under Inställningar Allmänna, flik Företagsinformation.

 

2017-09-18