Electras tabeller

Electras databas ligger MS SQL. Här är ett diagram över vilka de är och hur de är kopplade.

Denna information vänder sig till de som vill veta lite mer om tekniken bakom Electra.

Electras tabeller


2015-03-01