Förs.konto på orderrader

Försäljningskonto på orderrader

När en orderrad registreras hämtas försälningskonto beroende på olika faktorer.

 

Val av konto sker enligt följande prioritering:

 1. Artikelns förs.konto, om etikett har texten "#kontomaster" och förs.konto inte är tomt.
 2. Kundens förs.konto, om det inte är tomt.
 3. Artikelns förs.konto, om det inte är tomt.
  1. Om momskod 00 (momsfri kund), addera konto med exportpåslag (enl inställningar).
  2. Annars används artikelns konto.
 4. Standaradkonto för försäljning (enl inställningar)
  1. Om momskod 00 (momsfri kund), addera konto med exportpåslag (enl inställningar).
  2. Annars används standardkonto.

 

2014-12-09