Statuskoder

Orderns statuskoder

Ordern får statuskoder är för att snabbare kunna se var i leveranskedjan ordern befinner sig.

Följande koder finns som standard. Vissa anpassningsmöjligheter finns. T ex komplettera med var i tillverkningskedjan en order befinner sig, om den är skickad på extern service osv.

ID Namn Beskrivning
10 Ska attesteras Ska granskas av kundtjänst innan bekräftelse/leverans. För t ex webborder som importerats.
20 Attesterad Nyregistrerad order, av användare med behörighet 2 eller högre.
22 Bekräftad Ordererkännande utskrivet, och bekräftad (papper eller pdf)
25 Delfakturerad Restorder som har dellevererats och fakturerats
70 Plocklista utskriven Plocklista utskriven och bekräftad
80 Levererad Följesedel utskriven och bekräftad
81 Leveransbekräftad Leverans har bekräftats, via epost, till kunden. Funktionen ej klar men kommer kunna göras efter utskriven adressfil för Pacsoft/Unifaun men även på begäran eller vid fakturering.
90 Fakturerad Faktura utskriven och godkänd. Denna status finns vanligtvis i orderhistoriken.

 

Dessa koder återfinns under Menyn, menyval Verktyg - Typer, flik Order. Det går bra att lägga till egena koder och uppdatera dem manuellt. T ex 30 "Tillverkning påbörjad", "32 Efterbehandling påbörjad" osv. Kontakta supporten innan egna koder läggs in, så det inte krockar med något annat.

 

2014-11-25