Suffix

Suffix på orderummer

Suffix, dvs en räknare i slutet på ordernumret, används för att ge varje plocklista/följesedel ett unikt nummer. Detta suffix hänger även med till historiken, och förenklar när man ska följa dellevererad order.

Teknisk beskrivning

Funktion

Vid utskrift räknas suffix upp. Saknas suffix så läggs "-01" till på ordernumret. Uppräkningen görs temporärt under utskrift och permanent när utskriften godkänns.

 

Inställning 

Inställning av suffix görs under Inställningar Order, flik Utskrift. Sätt bock i antingen Använd suffix i plocklista eller Använd suffix i följesedel.

 

Blanketter

För att visa ordernummer med suffix i blanketterna, ska läsning göras från "ONRSUFFIX_" i Atlsys. Samma teknik som när läsning av t ex fraktsätt görs.

 

2017-09-14