Tidsnotering

Tidsnotering är en modul under order och säljare där man kan redigera arbetstid. Kan användas för debitering mot kund, hålla reda på nedlagd tid vid fast pris samt personalens övriga tidsnoteringar för interna arbeten.

 

Dos, den gamla versionen som används som mall:

RMATRSTAT-

 • Arbetstid som ska debiteras, ska ha deb.kod 00-09
 • Arbetstid som inte ska debiteras, ska ha deb.kod 10-29
 • Intern tid ska ha deb.kod 30-99

Koder:

 • 00 - Deb kund
 • 01 - Deb kund, övertid
 • 05 - Deb serviceavtal
 • 06 - Deb serviceavtal, övertid
 • 10 - Backjobb och efterarbete
 • 11 - Internt arbete
 • 12 - Intern garanti
 • 13 - Förlängd avtalsgaranti 24 min

Tabell Rmatid

 • 11 Sttime = tid
 • 13 Ststatus = debiteringskod

 


 

Windows, nya versionen där tidsnotering är inbyggt i order:

Typer för tidsdebiteringskoder, RMA.TIME.DEBCODE-

ID, Namn, Faktor inpris, Räkna upp tid (J/N)

 • 00 Deb kund\1\J
 • 01 Deb kund, det var övertid\1,5\J
 • 05 Deb inte kund\1\N
 • 06 Deb inte kund, det var övertid\1,5\N

Försäljningspriset ligger på artikeln. Så även inpriset.

Löpande: Radens inpris är baserat på det icke upprundade antalet. Dvs kan bli lägre i orderrade än vad det står i artikel.

Offert: Radens inpris är summan av nedlagd tid multiplicerat med artikelns inpris.