Massradera artiklar

Det är lämpligt att inte ha kvar artiklar som inte ska användas mer i artikellistan. Det finns två alternativ. 1) Radera artikeln eller 2) Dölja artikeln.

Radera artikel

När en artikel raderas så kan man inte längre se vad den hade för artikelnamn mm i artikelhistoriken. Man kan dock se artikelnumret. Radera kan man med fördel göra på artiklar som aldrig köpts eller sålts, eller som har utgått för mer än 3-5 år sedan. Beror på hur mycket man har anledning att titta tillbaks i historiken. En raderad artikel går inte att få tillbaks på annat sätt än att registrera den igen.

 

Dölja artikel

Att dölja artikeln låter den ligga kvar i lagerregistret men den visas normalt inte i listor eller vid sökning. Man kommer dock se artikelns namn i artikelhistoriken. Bra om man säljer artiklar som ständigt förnyas och man vill dölja inaktuella men ändå kunna hitta dem. En dold artikel går att göra synlig igen.

 

 


 

 

Electra dölj/radera artikelDölj/Radera en artikel i taget

För att radera en enstaka artikel markerar man den i artikellistan och trycker F2 för att redigera. Ett formulär med artikelns alla fält presenteras. Välj i menyn Arkiv - Dölj/radera artikel. Kontroller sker att det inte finns saldo, orderstrock eller inköp på artikeln. I så fall kan man inte dölja eller radera den. Man får även information om antal poster i historiken, så man kan se hur mycket den köpts och sålts.

Tips: Om det är gamla artiklar som har utgått men har saldo, kan det kännas väl tidsödande att behöva inventera dessa till 0 innan de kan döljas/raderas. Om man tar bort markeringen i "Fysisk artikel" (flik Allmänt) så sker inte kontroll av saldo och artikeln kan döljas/raderas snabbare.

 

 

 

Electra multiradera artikelMassradera artiklar

Om många artilar ska raderas finns det snabbare sätt än att radera dem en i taget. Detta kräver naturligtvis att man är alert så det plötsligt har raderats mer än man tänkt sig. Därför är användarnivån för den raderingen satt till nåvå 6 (Systemansvarig) som standard.

  • I artikellistans första kolumn, kryssa för de artiklar som ska raderas
  • Högerklicka i första kolumnen och välj Radera X marekrade artiklar. En kontrollfråga visas innan radering görs.

OBS! Artiklar med saldo, orderstock eller inköp raderas inte.

 

2012-12-06