Utskrift på förtryckt papper

Om man använder sig av förtryckt papper med sin logo på behöver man anpassa blanketten något för att få med logo vid utskrift till PDF.

Denna instruktion förutsätter att du har rätt stor erfarenhet av Crystal Reports. Kontakta supporten om du behöver hjälp.

 

  1. Skapa ett Formula Field med namnet "PdfViewLogo".
  2. Lägg in logon i blanketten
  3. Högerklicka på logon och välj "Format Graphic..."
  4. I formuläret som öppnas, i flik Common, klickar du på redigeringssymbolen som är till höger om Supress. Ange: "If {@PdfViewLogo}<>"J" Then True"

 

Instruktionen är anpassad för Crystal Reports Pro 10

2012-04-19

Electra 2012 ver 2.5.0.188