Eget urval

I kund-, artikel-, leverantör och personalhantering går det att definiera eget urval. Dessa läggs in i Menyn - Typer. Några användbara exempel listas här. Kontakta supporten för mer information.

Att definiera ett urval är för närvarade avsett för den som har kännedom om SQL.

Artikelhantering

  • Aldrig köpts eller sålts
    (SELECT Count(*) FROM HISTORIK WHERE Left(Horder,1)<>"$" And Hitem=Aitem)=0 And Acredate<"101001"
  • Diff saldo lager/Lagerplats
    (Astockqty<>(Select Apqty00+Apqty01+Apqty02+Apqty03+Apqty04+Apqty05+Apqty06+Apqty07+Apqty08+Apqty09 As Apqty From LagerPl Where Apitem=Aitem)) And (Astocked="J") 

2011-03-24